Bodrum Türkbükü’nde
Yepyeni Bir Yaşam

Panoramik
Deniz Manzaralı Villalar

Geniş ve Isıtmalı
Yüzme Havuzlu Villalar

20 Yılda
Kendini Ödeyen Yatırım

Özel Tasarımlı
Full Mobilyalı Rezidanslar

Concierge,
Full Otel Hizmeti


Türkbükü'nün en huzurlu köşesinde zarifçe yükselen The Eight Bodrum, Bodrum'un hareketliliğine bir adım uzakta, villa, rezidans ve oteli bir araya getiren bütünleşik yapısı ile yıl boyunca sürecek yeni bir yaşam deneyimi sunuyor.

Villalar
Rezidanslar
The Swim Club
The Club House
The Eight Bodrum Hotel

SİZE ÖZEL
LANSMAN
FIRSATLARIYLA
SATIŞTA

THE EIGHT BODRUM

The Eight Bodrum, her gün doğumu ve gün batımını bir tazelenme duygusuyla yaşatan gizli bir köşe.

Türkbükü’nün en huzurlu köşesinde zarifçe yükselen The Eight Bodrum, Bodrum’un hareketliliğine bir adım uzakta, villa, rezidans ve oteli bir araya getiren bütünleşik yapısı ile yıl boyunca sürecek yeni bir yaşam deneyimi sunuyor. 

KONUM

Gündoğan
16 dk.
Türkbükü Şehir Merkezi
6 dk.
Maçakızı Bodrum
4 dk.
The Swim Club
7 dk.
Göltürkbükü
7 dk.
Mandarin Oriental Bodrum
14 dk.
Amanruya
19 dk.
Yalıkavak limani
30 dk.
Cennet Koyu
12 dk.
Bodrum Şehir Merkezi
33 dk.
Amerikan Hastanesi
30 dk.
Acıbadem Hastanesi
36 dk.

TALEP FORMU

TALEP FORMU

AÇIK RIZA METNİ

DT Gayrimenkul Turizm A.Ş. (‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVKK 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarımının yapılıp yapılmadığını öğrenme ve bu üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.theeightbodrum.com adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Türkbükü Çamtepe Cad. Andızlı Sk. No: 21-1, 48483 Bodrum/Muğla adresinde bulunan Şirket Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum. Kabul ettiğim bu açık rıza metnindeki rızamı geri alabilme hakkına sahip olduğumu, böyle bir durum olması halinde rızamı geri alma irademi beklemeksizin şirkete ait belirtilen iletişim adresine imzalı olarak teslim edeceğimi kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVKK’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim (Sağlık, Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, Biyometrik ve genetik verileri, Kişilerin ırkı, Etnik kökeni) ve genel nitelikli verilerim(kimlik,adres,e posta v.b) de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı;